RUT-avdrag för trädgårdstjänster


Du behöver inte lämna in någon ansökan om skattereduktion till Skatteverket, det fixar vi. Avdraget görs på din faktura och du betalar bara hälften av beloppet på arbetskostnader för de tjänster som är avdragsgilla.


De trädgårdstjänster som ingår i RUT-avdraget är:

Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, trädgårdsstädning, mossbekämpning, klippning av häckar, buskar och rosor, vattning och gödning, höstgrävning av land, omgrävning av kompost, beskärning av buskar och träd, trädfällning, slyröjning, stubbfräsning och mm...


Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.

    Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.

Vi utför grönyte och fastighetsskötsel.


- vårstäd/höststäd

- häckklippning

- hamling

- beskärning av fruktträd ( JAS/vårvinter)

- beskärning av buskar och rosor

- föryngring av buskar och häck

- rabattanläggningar

- gräsklippning

- ogräsrensning

- planteringar

- trädfällning

- hjälp inom gravplantering

- bortforsling av trädgårdsavfall

- mm...

Marie´s Trädgårdstjänst 2015  /  Brålanda  /  076- 2292455  /  info@mariestradgardstjanst.se