Utbildningar :

  • Lärlingsutbildning som Skogsarbetare/ Skogsingenör 2003-2006 i Tyskland
  • ECC Level 1-4 (European Chainsaw Certifikation)(motsvara svensk motorsågsnivå A,B,C,(D),S,RA,RB,)   (fast mycket högre kompetensnivå)
  • Lärlingsutbildning som Trädgårdsanläggare/Plantskolearbetare 2006-2009 i Tyskland
  • Heta Arbeten 2013
  • Arbete på väg 1+2 (2014)
  • Säkerhet på väg (2014)
  • Fruktträdsbeskärning (2015)
  • Mobila Arbetsplattformar (2016)


Marie´s Trädgårdstjänst 2015  /  Brålanda  /  076- 2292455  /  info@mariestradgardstjanst.se